Sketsa Negeri Indonesia

Indonesia, negeri yang eksotis dan terbilang ‘Zambrut di Khatulistiwa’ ini adalah untaian magnit yang penuh daya pikat atas keragaman tradisi dan budayanya serta berlimpah hasil buminya. Tersebab itu, negeri ini pun menjadi kiblat dari ragam kepentingan dunia dan dapat dilihat melalui perjalanan sejarahnya yang panjang ketika hendak berdiri tegak untuk setara dengan negara lain di dunia.

Negeri yang penuh dengan keragaman kisah dan polemik, perjuangan dan tumpah darah, persatuan dan pertikaian  ini mestinya tertera dalam catatan demi catatan, baik tanda mau pun rupa. Petikan kisah, sejarah dan perjuangan kemerdekaan itulah sesungguhnya ‘sketsa’ yang mesti dijadikan kajian sebagai dasar ingatan atas kesadaran dalam mengungkapkan penghargaan ketika merumuskan wacana kebangsaan.

Keragaman yang saling berterima atas kelebihan dan kekurangan tentunya akan mematangkan rasa persatuan dan kesatuan yang kemudian befungsi sebagai kekuatan tak berhingga. Rasa sesakit dan sepenanggungan atas nama derita penjajahan yang dialami selama ini pastilah akan menjadi spirit yang memantikkan api pembebasan dengan dasar kecintaan kepada bangsa dan tanah-air.

Rasa cinta pada tanah-air inilah modal dasar dari kemerdekaan yang menubuhkan pernyataan sikap untuk melawan kesewenang-wenangan, penindasan, atau pencaplokan tanah, air dan segala isinya di negeri tercinta. Makanya perjuangan kemerdekaan atas usaha rakyat dengan massa rakyat yang telah merelakan hidup-matinya demi pembebasan, akhirnya membuktikan secara nyata kepada dunia tentang berdirinya sebuah negara kesatuan Republik Indonesia.

Mengingat dan menimbang itu semua, sudah selayaknya ada keputusan yang mutlak dengan  wacana dan tindakan. Apalagi dengan adanya unsur kesengajaan dalam pengrusakan bahasa yang dilakukan oleh sekelompok orang atas nama kepentingannya yang telah mementingkan hal yang tak penting dalam mewujudkan niat dan keinginan kelompoknya.

Hal semacam itu tentunya merupakan sesuatu yang tidak diinginkan oleh segenap masyarakat dan tidak sesuai dengan cita-cita kemerdekaan. Pemahaman yang beragam tentang terjemahan kata dan makna kemerdekaan, atau penipuan dan pembodohan yang terjadi sudah semestinya dilawan dengan cara apa pun demi mengembalikan ke-Indonesia-an sebagaimana mestinya. Ini adalah alasan yang tepat agar Indonesia tidak cuma dimiliki oleh orang yang segelintir.

Ketika sejarah telah diputarbalikkan, kekuasaan yang tidak memihak persatuan dan kesatuan, dan ketika pengutukan bangsa atas bangsa dilegitimasi atas nama kepentingan, atau ketika pemuda negeri ini pada masa produktifnya diiming-imingi oleh gelar, pangkat dan jabatan, maka saat itulah negeri ini tercerabut dari akar budaya yang menumbuhkannya.

Atas kesadaran yang tinggi, berlandaskan kecintaan pada negeri yang telah diperjuangkan oleh segenap rakyat dan atas kepentingan bersama yang tidak cuma kata dan janji (yang kemudian ditinggalkan begitu saja) maka Indonesia mesti dikembalikan seutuhnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, tanggung jawab ini mesti disadari dan kemudian dilaksanakan dengan semangat dan gelora kebudayaan. Tentunya  melalui tindakan kongkrit yang tepat dan penuh dengan kesungguhan oleh seniman.

Jika maklumat ini lalai dan terlambat untuk dilaksanakan maka hal baru pun akan bermunculan. Ini pun tentu akan berkaitan pula dengan kebebasan orang lain negeri yang bakal meneroka tanah negeri, yang nantinya mesti dihadapi. Perjanjian dan diplomasi sesungguhnya merupakan kelemahan bangsa ini dari lama setelah kemerdekaan. Ada benarnya juga jika perbaikan ke dalam yang semestinya didahulukan sebelum bangunan komunikasi keluar terucap untuk diputuskan.

Jangan sampai penjajahan luar biasa yang sangat membinasakan itu tercipta disebabkan oleh  kematian tradisi dan kebudayaan. Apalagi disebabkan oleh tangan-tangan kebijakan  yang hanya diputuskan oleh sekelompok orang di zaman post-kapital dan post-feodal yang menganga ini hari. Bangunkan kesadaran, jangan terlena pada permainan semu yang me-nina-bobokkan keputus-asaan. Penyesalan yang ganti-berganti akan selalu memperdalam luka dengan pedih-perihnya asam membaluri diri. ** Irman Syah

[tribulant_slideshow gallery_id=”3″]

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*